silicone Kingbond A800

Keo silicone Kingbond A800 chất lượng giá rẻ

keo-silicone-kingbond-a800-chat-luong-gia-re keo-silicone-kingbond-a800-chat-luong-gia-re

Đặc tính kỹ thuật Trạng thái vật lý: Dạng nhũ tương dẻo Hệ keo: ...