silicone Kingbond acrylic T100

Keo silicone Kingbond acrylic T100 chất lượng

Keo silicone Kingbond acrylic T100 chất lượng Keo silicone Kingbond acrylic T100 chất lượng

Đặc tính kỹ thuật Trạng thái:................................. ....... Dạng nhũ tương dẻo Hệ keo:...... .................................. Acrylic Màu : ...